Vakıf Katılım'ı Tanıyın

“Vakıf Katılım Bankası A.Ş.; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 03.03.2015 tarih ve 29284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 27.02.2015 tarih 6205 sayılı kuruluş izniyle 25.06.2015 tarihinde bir anonim şirket olarak kurulmuş, 17.02.2016 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan faaliyet izni almıştır. Sermayesinin tamamı T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bayezid Han-ı Sani (II.Bayezid) Vakfı, Mahmut Han-ı Evvel Bin Mustafa Han (I.Mahmut) Vakfı, Mahmut Han-ı Sani Bin Abdulhamit Han-Evvel (II.Mahmut) Vakfı ve Murat Paşa Bin Abdusselam (Murat Paşa) Vakfı’na aittir. Ödenmiş sermayesi 905.000.000.- TL’dir.

Katılım bankacılığı sektörünün en genç üyesi olan Vakıf Katılım, yüzyıllardır kültürümüzün önemli bir parçası olarak günümüze gelen ve bugün ana kurucusu T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaşatılan “Vakıf Kültürü”nün önemli bir kurumu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yüzyıllardır adil sosyal yaşamın önemli bir parçası olan Vakıf Kültürü ile faizsiz bankacılık ilkelerini bir araya getiren Vakıf Katılım, bu şekilde üstlendiği önemli misyonla çalışmalarını sadece ortakları ya da müşterileri için değil tüm topluma faydalı olma ilkesi çerçevesinde yürütmeyi hedeflemektedir.”

Kültürel Değerlere Vakıf İnsan Kaynakları

Katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda ortak geçmiş ve ortak geleceğinin bilincinde hareket eden Vakıf Katılım, bünyesinde değerlere vakıf çalışma kültürünün olması hedefiyle İnsan Kaynakları sistemlerinin kurulum çalışmalarına başlamıştır.

Bu çerçevede; işe alım, eğitim ve uyum süreçleri, kariyer ve yedekleme, ücret ve performans, memnuniyet ve bağlılık ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir.


İnsan Kaynakları Politikamız

Vakıf Katılım İK politikasının esası; çalışanlarının kurum hedefleri doğrultusunda mensubiyetinden memnun bir şekilde yüksek performanslı olarak çalışmalarını sağlamak, bununla ilgili sistem ve yaklaşımları geliştirmek ve uygulamaktır.


İnsan Kaynakları Vizyonumuz ve Misyonumuz

Vakıf Katılım’ın İK vizyonu: uyguladığı İnsan Kaynakları sistem ve yaklaşımları ile katılım bankacılığında referans kurum olmaktır.

Vakıf Katılım’ın İK misyonu: uluslararası standartlarda hizmet veren öncü bir katılım bankası olarak kuruma ve ahlaki değerlere bağlılığı ve yüksek performansıyla sektöre ve topluma katkı sağlamaktır.

IK Sistem Uygulamalarında Esas Aldığımız Değerler;

 • Adalet
 • Samimiyet
 • Bilimsellik
 • Sürekli Yenilik ve Değişim

Vakıf Katılım'da Kariyer Yönetimi

Vakıf Katılım olarak yöneticilerimizin kendi bünyemizden yetiştirilmesini benimsemekte ve bunun için personelimizi eğitim ve kariyer gelişimi bakımından desteklemekteyiz.

Unvan yapımız sırasıyla;

 • Merkezi Operasyon Görevlisi ve Gişe Görevlisi (Şube ve Bazı Genel Müdürlük Birimleri için)
 • Yetkili Yardımcısı
 • Yetkili
 • Yönetmen Yardımcısı
 • Yönetmen
 • Müdür

şeklinde ilerlemektedir.

Çalışanlarımız kişisel olarak gerekli yetkinliğe ulaştıkları takdirde en üst kademeye kadar yükselebilmektedirler.

Vakıf Katılım için başvurularınızı bizdekariyer.com adresinden yapabilirsiniz.

Adayların işe alım süreci başvurunun alınmasıyla başlar. İhtiyaçlar doğrultusunda uygun bulunan adaylar ön mülakata çağrılır. İlgili birim müdürü ve İnsan Kaynakları birimi tarafından yapılan mülakat sonucu adayın nitelikleri ile pozisyonun uygun olması halinde görev teklifi yapılır.

Çalışanlarımızın aldığı ücretler tecrübe ve unvanlarına göre belirlenir.

Ücret yönetim sistemimiz; adil yapısı ile hem çalışanları motive etmeyi, hem de rekabet etmeye imkan sağlayarak çalışanların hedeflerinin üzerinde performans göstermelerini amaçlar.

Maaş ödemelerimiz her ayın son iş gününde çalışanlarımızın hesaplarına yatırılır.

Çalışanlarımıza ikramiye, yol ücreti, günlük yemek bedeli, özel sağlık sigortası, yabancı dil tazminatı, doğum yardımı, evlilik yardımı, BES, SPL ve Mali Müşavirlik sertifika yardımı, kasa tazminatı, diş yardımı, eğitici ücreti gibi imkanlar sağlanmaktadır.

Vakıf Katılım olarak çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine önem vermekteyiz. Bu bağlamda çalışanlarımız; yetkinliklerine, ilgi alanlarına ve çalıştıkları pozisyonlara uygun olarak e-eğitim, v-eğitim, sınıf içi eğitim, konferans ve seminerlerle desteklenmektedir.

Geleceğe Katılım

Vakıf Katılım Bankası olarak değişen dünyaya uyum sağlamak için Y kuşağına önem veriyoruz. Üniversite okuyan, nitelikli Y kuşağını Vakıf Katılım Bankası bünyesine kattığımız Üniversiteli Stajyerler Projesi, Vakıf Katılım Bankası’nın üniversite öğrencilerine sunduğu istihdam ve sosyal sorumluluk projesidir. Bankacılık sektörüne, özellikle de katılım bankacılığına ilgi duyan öğrencilere yönelik bir yetiştirme programıdır.

Katılım bankacılığı sektörünün en genç üyesi olarak, Katılım Bankacılığında referans kurum olmak vizyonuyla sektöre adım atan Vakıf Katılım, kariyerine bu sektörde başlamak isteyen öğrencilere yönelik sunduğu bu program ile üniversite öğrencilerine bankacılığı mutfağında öğretiyor ve programa dahil olan öğrencilere önemli bir kariyer fırsatı sunuyor.

Programa kabul edilen öğrenciler, Vakıf Katılım’da çalıştıkları süre boyunca pek çok temel bankacılık eğitimine katılır; okullarında öğrendikleri teorik bilgiler ile gerçek iş ortamındaki pratik bilgileri harmanlar. Böylece iş yaşamına daha hazır hale gelirler.

Programa katılmaya hak kazanan öğrenciler, ilgili eğitimi tamamladıktan sonra uygun görülen departmanda işe başlar. Bu süreçte öğrenciler işe başladıkları departmanda tecrübeli bir yöneticiyle birebir temasta olur ve çalıştığı süre boyunca bu yöneticiden iş dünyasına yönelik profesyonel danışmanlık alır.

Sıkça Sorulan Sorular

bizdekariyer.com üzerinden özgeçmiş oluşturup açık pozisyonlarımıza başvuru yapabilirsiniz.

Genel Başvuru Şartları:

 • Üniversitelerin örgün eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun,
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya en az 2 yıl tecilli,
 • Bankacılık tecrübesi olmayan adaylar için 28 yaşından gün almamış olmak,
 • Katılım bankacılığı prensiplerini benimsemiş,

Üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında eğitimlerini sürdüren, belirli bir not ortalamasının üstünde olan, takım çalışmasına uygun ve gelişime açık öğrencilere yönelik sunulan programla öğrenciler, Vakıf Katılım’da yarı zamanlı çalışarak hem tecrübe kazanıyorlar hem de işe başladıkları andan itibaren Vakıf Katılım’ın bir çalışanı olarak profesyonel bir iş ortamını deneyimleme fırsatı yakalamış oluyorlar.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere mezuniyet sonrasındaki görüşmelerin ardından hem şubelerde hem de genel müdürlük kadrolarında öncelikli istihdam imkânı sunulur. Bu anlamda bu program geleceğe yönelik kariyer kaygısı duyan öğrencilere yol göstermekte ve önemli fırsatlar sunmaktadır.

Üniversite öğrencilerine yönelik sunulan program için sabit bir işe alım tarihi bulunmamaktadır. Yılın her dönemi başvuru yapılabilir.

Talepler, https://bizdekariyer.com web sayfası üzerinden alınmaktadır.

Dördüncü sınıfın sonuna kadar sürüp, mezuniyetle birlikte sonlanır.

Öğrencinin nitelikleri ve kurumun ihtiyaçları çerçevesinde şubeler ve genel müdürlük kadrolarında yarı zamanlı(part-time) olarak çalışılmaktadır.

Program boyunca haftada en az bir gün katılım şartı aranmaktadır. Öğrenciler, ayda on dört iş gününü geçmemek şartıyla işe geldikleri gün sayısını artırabilirler.

Programa dahil olan öğrenciler Vakıf Katılım çalışanların sahip olduğu birçok sosyal imkâna sahip olabilmektedirler. Vakıf Katılım tarafından verilecek yemek kartlarına işe geldikleri gün sayısınca yükleme yapılmakta ve sigortaları yatırılmaktadır. Ayrıca yine işe geldikleri gün başına ücretlendirilmekte, çalışan servislerini kullanabilmektedirler.

 • Online Başvuru
 • Görüntülü Mülakat
 • Online İngilizce Sınavı ve Yetenek Testi
 • İnsan Kaynakları Mülakatı
 • Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencisi olma.
 • İngilizce bilgisine sahip olma.
 • Yüksek akademik başarıya sahip olma.
 • Faizsiz Bankacılık alanında çalışmaya istekli olma.
 • Analitik düşünebilme ve takım çalışmasına yatkın olma.
 • Etkin iletişim becerilerine sahip olma.
 • Haftada mimumum bir gün katılım sağlamaya uygun ders programı olmak