Kıdemli Veri Bilimci (Refveri)

Vakif Katilim / Anadolu / İstanbul
Yayın Tarihi: 21.1.2022


ARANAN NİTELİKLER

 • İstatistik, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği veya ilgili alanlarda Lisans, Yüksek Lisans mezunu

 • İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisi olan,

 • Minimum 3 yıl ilgili alanda iş tecrübesine sahip,

 • R veya Python'dan en az birinde yeterlilik sahibi,

 • Görüntü işleme veya örüntü tanıma projelerinde yer almış,

 • Python, istatistiksel paketler ve makine öğrenimi kütüphanelerinde yeterlilik (ör. numpy, pandas, scikit-learn, spark mllib, nltk, derin öğrenme frameworks),

 • Çeşitli modelleme algoritmaları hakkında derinlemesine bilgi sahibi, örn. Doğrusal, GLM'ler, ağaç tabanlı modeller, sinir ağları, kümeleme, PCA ve zaman serisi modelleri,

 • Bulut Platformlarında (AWS vb.) çözüm geliştirme konusunda tecrübeli,

 • Docker, Kubernetes, Hadoop deneyim bilgisi olan,

 • Güçlü analitik ve problem çözme becerileri gelişmiş,

İŞ TANIMI

 • Veri Bilimi ekibinin bir parçası olmak ve çeşitli projelerde çalışmak,

 • Geçmiş verileri analiz etmek ve anlamak,

 • Veri görselleştirmeleri, istatistiksel ve hesaplamalı analizleri dönüştürmek,

 • Regresyon, karar ağaçları, rastgele ormanlar vb. gibi makine öğrenimi/tahmin algoritmaları oluşturmak,

 • Bulut (AWS) üzerindeki modellerin otomasyonu için gerekli geliştirmelerin yapılması,

 • Teknik bilgi ve tecrübeyi paylaşarak sürekli iyileştirmeye katkıda bulunmak,

 • Akademik yayınlara katkı sağlamak.


Paylaş
Son başvuru tarihi: 28.11.2022 00:00