Bilgi Güvenliği Politikaları Uzmanı (RefBilgi)

Vakif Katilim / Anadolu / İstanbul
Yayın Tarihi: 13.01.2022

GENEL NİTELİKLER

 • Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Matematik, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri ya da denkliği yetkili makamlarca tanınmış üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • BDDK’nın Bilgi sistemlerine ve güvenliğine yönelik düzenlemelerini bilen,
 • ISO 27001 çerçevesini bilen (tercihen ISO 27001 LA sertifikalı),
 • Bilgi güvenliği yönetişim süreçleri ve kontrolleri konusunda en az 2 yıl deneyimli,
 • BT Risk Yönetimi süreçlerinde tecrübe sahibi,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip, araştırmacı, öğrenmeye açık, takım çalışmasına yatkın,
 • İyi derecede ingilizce bilen,

İŞ TANIMI

 • Bilgi güvenliği politikası, prosedürleri ve süreç dokümanlarını oluşturmak, güncellemek ve takip etmek,
 • İş gereksinimleri ve iş hedefleriyle uyumlu olarak bilgi güvenliği yönetim sistemi tesis etmek,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine, standartlara, politika, prosedür ve süreç dokümanlarına uyumu takip etmek,
 • Bilgi varlıklarının oluşturulması ve sınıflandırılması (gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik) süreçlerini yürütmek,
 • Bilgi varlıklarına yönelik olarak tehdit ve risk değerlendirme çalışmaları yapmak,
 • BT Risk Yönetimi çalışmalarına katkı sağlamak,
 • Varlık sınıflarına uygun güvenlik önlemlerinin alınmasına yönelik aksiyon ve koordinasyonu sağlamak,
 • Kritik uygulamalara yönelik güvenlik standartlarını (security baseline) oluşturma ve belirli periyotlarda güncelleme süreçlerini yürütmek,
 • Bilgi güvenliği kapsamında periyodik gözden geçirme çalışmaları yapmak ve çıktıları ilgili taraflarla paylaşmak.
 • Bilgi güvenliği ihlal/olay/risk yönetim süreçlerini yürütmek,
 • Banka genelinde, görevler ayrılığı prensibi ile tutarlı etkin bir kimlik doğrulama ve erişim yönetiminin tesis edilmesini sağlamak,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artıracak çalışmalar yapmak,
 • Dış hizmet alımlarının yönetimi kapsamında bilgi güvenliğini ilgilendiren hususları değerlendirmek.

Paylaş
Son başvuru tarihi: 31.12.2022 00:00