Teknik Mimar (Refkmtm)

Vakif Katilim /
Yayın Tarihi: 9.12.2021
Aranan Kişi Sayısı: 1

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden mezun,

 • Çok iyi derecede İngilizce bilen,

 • Minimum 10 yıl mimari yazılım geliştirme ekiplerinde deneyimli, tercihen ekip yönetimi tecrübesi olan,

 • İş ve kaynak yönetimi tecrübesi olan,

 • .Net Core ve React ile aktif uygulama geliştirme konusunda deneyimli,

 • Devops süreçlerinde deneyimli (Jenkins, Docker, Gitvb.bilgisi olan),

 • Front-End projelerinde (React.js, Redux, Sass, Yarn/NPM, JQuery, WebPack teknolojilerinde) deneyimli,

 • DDD,TDD ve Code Qualifications konularına hakim ve deneyimli (tercihen microservice projelerinde yer almış),

 • NoSQL DB (Redis, Mongo, Cassandra vb.) , RDBMS (MSSQL,PostgreSQL, MySQL vb.) ve ORM (EntityFramework, NHibernate) konularında tecrübeli,

 • Event Driven Architectures ve mesajlaşma teknolojilerine hakim (RabbitMQ, Kafka, Grpc, TCP, WebSocket, Web Api, vb.),

 • Entity Framework ve NHibernate teknolojilerine hakim,

 • Object Oriented Programming ve Design Patterns konularını çok iyi bilen,

 • Scrum – Agile metodojilerini benimsemiş olan,

 • SOLID ilkelerini uygulama ve geliştirme süreçlerinde uygulayan,

 • CI/CD ve SDLC süreçleriyle çalışmış olan(Tfs, Jenkins,JFrogi vb.).


İş Tanımı

 • Kritik sistemler için kullanılabilirlik ve performans sağlayan yüksek hacimli, düşük gecikmeli uygulamaları geliştirilen ekibin takibini sağlamak,

 • Bilgi mimarisini yönetmek,

 • Bilgi Sistemleri Stratejik Planı’na uygun Teknoloji Yön Planı’nı hazırlamak,

 • Tüm uygulamalarda geçerli framework kalitesini sağlamak,

 • Yenilikçiliğe ve müşterilerimiz için kalıcı değer yaratmaya odaklı bir çalışma kültürü oluşturmak,

 • Servis odaklı mimari prensiplerine uygun olarak altyapı amaçlarını, planlarını ve geliştirme adımlarını tanımlamak ve güncellemek,

 • Mevcut sistemde neler yapılabilir araştırmak,inovasyon çalışmaları yapmak ve bu konu da üretilen ar-ge sonuçlarının üstlere raporlanmasını sağlamak,

 • Kurum içi yazılımların ve third party firmalar ile yapılacak entegrasyon yöntemlerinin teknik gereksinimlerini sağlamak,

 • Yeni teknolojilerin kuruma girişinde entegrasyon çalışmalarını yürütmek ve standartları oluşturmak,

 • Satın alınması gündeme gelen ürünler için talep edildiğinde mimariye uygunluk ve teknik fizibilite raporunu hazırlamak,

 • Bilgi Teknolojileri hedefleri ve amaçları konusunda yönetim ile bilgi alışverişinde bulunmak,

 • Database, application server, UI katmanlarını kapsayacak şekilde mümkün olan tüm sistemler için test ve geliştirme ortamlarının düzenlenmesini sağlamak,

 • Servislerde seçilmiş teknoloji/altyapı sorumlularına bilgilendirme eğitimleri vermek ve tüm departmana yönelik portalda bilgilendirme dokümanlarının yayınlanması için içerik hazırlamak,

 • Yazılım mimarilerini ilgili güvenlik politikalarına uygun olarak modellemek,

 • Bilgi Teknolojileri üretim müdürlüklerinin ihtiyaç duyduğu yeni altyapıları tasarlamak ve mevcut altyapıları revize etmek,

 • Geliştirme yaşam döngüsünün tüm aşamalarında katkıda bulunmak,

 • Modüllerle ilgili know-how taleplerini kayıt altınaalmak, izlemek ve bu taleplere çözüm üretmek.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Mimari
Paylaş
Son başvuru tarihi: 1.01.2023 00:00